Search

ZAKO sk: 30 rokov s Vami na cestách...

Za históriu firmy sme vyrobili takmer 55.000 výrobkov prevažne spojlerov a spacích kabín, ale aj rôznych nárazníkov, poličiek, odkladacích skriniek, svetelných rámp… Tieto si našli uplatnenie u viacej ako 7.500 dopravných spoločností. Naše výrobky týmto spoločnostiam ušetrili za 30 rokov prevádzky viac ako 24 miliónov litrov pohonných hmôt!!! Čo je 7-8 ročný predaj jednej priemernej čerpacej stanice!!! Pri vývoji nových výrobkov sme vždy kládli veľký dôraz hlavne na ich čím najväčšiu účinnosť a účelovosť. Veď koniec – koncov sa montujú na úžitkové automobily. Dizajn výrobkov sa snažíme robiť čím najviac v súlade s dizajnérmi jednotlivých automobiliek, aby naše výrobky nepotláčali jedinečnosť každej značky.

Všetko sa to začalo už v roku 1978, kedy Vlado Žák vyrobil prvý spojler na Aviu. Postupne sa k tomu pridávala výroba rôznych doplnkov prevažne v tej dobe na Avie a tak v roku 1990, pár týždňov po revolúcii sme založili firmu ZAKO – Vlado Žák a jeho dvaja synovia Peter a Braňo. Prvých 10 rokov bola prevádzka vo Vrbovom. O